Rádi Vám pomůžeme zhodnotit Vaše podnikání a otevřeme Vám nové možnosti pro úspěšnou realizaci...

Naše společnost

Grandera a.s. je soukromá společnost s českým kapitálem zabývající se zahraničním obchodem a poradenstvím v oblasti obchodní strategie a financí. Naší hlavní činností je podpora majitelů a manažerů společností při vyhledávání nových obchodních partnerů, zprostředkování zakázek a obchodních příležitostí v zahraničí a pomoc při jejich realizaci. Naším cílem je poskytovat profesionální služby šité na míru. Klademe důraz na osobní kontakt a dlouhodobý vztah. Naše služby přizpůsobíme specifikům Vaší společnosti, Vašim zvyklostem a individuálním přáním.

Zahraničnímu obchodu a finančnictví se věnujeme již řadu let. Disponujeme jazykovými znalostmi, dlouholetou praxí v oblasti mezinárodního obchodu a financí a v neposlední řadě obchodním duchem. Pro jednotlivé projekty je náš tým doplňován o externí spolupracovníky, kteří přinášejí specifickou znalost daného regionu, oboru nebo typu transakce, případně jsou specificky jazykově vybaveni.

Naše služby

Disponujeme dlouholetou praxí v oblasti zahraničního obchodu a finančnictví a jsme připraveni využít naše zkušenosti a kontakty ve Váš prospěch. Naše služby však nekončí vyhledáním a předáním kontaktu. Jsme připraveni převzít na sebe významnou část agendy spojené s konkrétní transakcí nebo obchodní spoluprácí a ušetřit Vám čas, který tak můžete věnovat jiným oblastem podnikání.

Našim stálým klientům poskytujeme také poradenství v souvislosti s předkvalifikačními řízeními a přihláškami do veřejných soutěží v zahraničí, se zakládáním poboček a zahraničních společností v zemích exportu, případně se zajištěním financování obchodních transakcí a řízením obchodních rizik.

Řešení?

dáme vám tu správnou odpověď

Rádi Vám pomůžeme zhodnotit Vaše podnikání a otevřeme Vám nové možnosti pro úspěšnou realizaci...

Hledáte odběratele?
VÍCE ZDE
Hledáte dodavatele?
VÍCE ZDE
Hledáte financování?
VÍCE ZDE

Vedení společnosti

Naše globální zkušenosti

Disponujeme dlouholetou praxí v oblasti zahraničního obchodu a finančnictví a jsme připraveni využít naše zkušenosti a kontakty ve Váš prospěch. Přestože těžiště naší činnosti je ve střední a východní Evropě a v Asii, v současné době realizujeme celou řadu transakcí na Blízkém Východě, v severní Africe a jižní Americe.

Díky našim místním kontaktům a úzké spolupráci se velvyslanectvími, obchodními komorami a agenturami na podporu exportu jsme Vám schopni zajistit kvalitní podporu na všech kontinentech.

V současnosti vedeme jednání v pěti segmentech:

Naši klienti

Mezi naše klienty patří jak velcí a zavedení exportéři, kteří hledají nové partnery a projekty, aby doplnili své zahraničně-obchodní aktivity, tak i majitelé středně velkých a menších českých společností, kteří vybudovali úspěšné firmy a hledají nové příležitosti mimo oblast dosavadního působení. Výjimkou nejsou ani zahraniční společnosti zajímající se o navázání dlouhodobé spolupráce s českými firmami, pro něž vyhledáváme vhodné partnery na domácím trhu. V oblasti financování a řízení obchodních rizik spolupracujeme s největšími českými peněžními ústavy, pobočkami zahraničních bank, komerčními a exportními pojišťovnami a faktoringovými společnostmi. V oblasti práva využíváme služeb renomovaných právních kanceláří s globální působností a vybraných právních zástupců se zkušenostmi v oblasti mezinárodního obchodu.

Teplárna Erdenet Mongolsko

Návrh modernizace řízení tepelné části elektrárny v zájmu zajištění spolehlivé dodávky tepla v dostatečném množství a kvalitě s odhadem možností zvýšení výroby elektřiny. Expertní pomoc při navržení nového bloku tepelné elektrárny Erdenet. Projekty byly realizovány v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

LED svítidlo Preci-light

LED svítidlo Preci-light je unikátní český výrobek, jehož technické řešení je výsledkem několikaletého vývoje a vyrábí se výhradně z dílů od renomovaných evropských výrobců s vysokou zárukou kvality. Brandbuilding, distribuce v ČR i zahraničí.

Geotermální projekt Litoměřice

První geotermální projekt s využitím technologie Hot Dry Rock v České republice . Odborné poradenství v oblasti ekonomického posouzení projektu.

Koksovna
Lotyšsko

Výstavba koksovny v Lotyšsku s integrovanou výrobou el. energie a tepla využívající vysoce efektivní a moderní technologii rekuperace. Odborné poradenství v oblasti ekonomického posouzení projektu a jeho financování.

Energetické využívání odpadů Ja-Ela, Srí Lanka

Studie proveditelnosti s názvem Energetické využívání odpadů v oblasti Ja-Ela, Srí Lanka. Cílem této studie bylo navrhnout udržitelné a dlouhodobé řešení problému odpadů v regionu Ja-Ela. Na základě zkušeností z České republiky jsme se soustředili na projekt intenzivního třídění pevného komunálního odpadu (SMW) na vstupu a na následné maximální energetické využití takto separovaného odpadu. K tomuto účelu by měl sloužit nově vybudovaný complex na zpracování SMW.

Máte zájem o více informací?

Odešlete nám Váš kontakt a my Vám obratem zašleme informační materiál společnosti.

Kontakty

IČ: 246 97 923

DIČ: CZ24697923

Grandera a.s.
Pakoměřická 1775/5
182 00 Praha 8 – Kobylisy
Česká republika

Společnost je vedená v OR Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 16288. Sídlo: Pakoměřická 1775/5, PSČ 182 00, Praha 8 – Kobylisy, Česká republika